STRESS SYMPTOMER

STRESS & STRESS SYMPTOMER

Stress er naturligt og derfor bliver alle normalt fungerende mennesker stressede ind imellem.

Hvis omstændighederne er til det, kan vi alle blive alvorligt stresset, selvom der er forskel på, hvor meget der skal til – ingen er derfor immune overfor stress.

Når du mærker at din krop og din psyke er ude af balance, er det højest sandsynlig fordi, at din krop bliver udsat for en belastning, som den fra naturens side ikke er beregnet til.

Der findes mange forskellige stresssymptomer, nogle mennesker får mange bekymringstanker som kan give anledning til søvnbesvær, andre får hjertebanken, udslæt, føler sig deprimeret eller bliver småsyge hele tiden. (Har du en kronisk sygdom, kan denne blusse op og forværres).

Stress og den indvirkning: Stress kan gradbøjes, og derfor kan vi blive alt fra Lidt til Meget stressede i en given situation.

En lille stresssituation opleves hver gang vi er er lidt nervøse eller spændte på noget – måske set i lyset af, at vi skal gøre noget, vi ikke er vilde med eller er vandt til. Vi kalder det normalt ikke stress, men fysiologisk set giver det en lille stressreaktion i kroppen. Dette er en fuldstændig uskadelig form for stress, med MINDRE vi mere eller mindre konstant er nervøse eller spændte over noget. I så fald kan denne ”lille stress” udvikle sig til en mere farlig langvarig stress – og da udviklingen ofte sker langsomt, vænner vi os nogle gange til den og opdager måske ikke, at vi er blevet alvorlige stressede.

En større stressreaktion kan vi opleve når vi føler at en situation er ubehagelig eller er ukendt – f.eks hvis vi er ved at komme for sent til en vigtig begivenhed eller skal holde tale i en forsamling.

En voldsom stressreaktion oplever vi ved farlige eller meget grænseoverskridende situationer – måske endda livstruende. Ved sådan en voldsom situation kan vi risikere at få Posttraumatisk stresslidelse, PTSD.

Tag stresstesten